Trixnix oversikt

Vennligst se informasjonen i toppmenyen for å bli orientert om hva denne siden er. Trixnix er som en by med murer rundt. Om en ikke kommer til byen via en gate i muren vil en ikke være velkommen i byen.

Veien i Trixnix er redegjort for på | Magnimix |, og veien er livets vei. Der er 7 + 5 faser i veien, og de sider jeg på norsk her vil framheve er y1 til y6.     

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsdikt

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.