VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære

Oppnåelser

Her har jeg listet hva jeg særlig har oppnådd på Trixnix, med tanke på visdom:
 1. Jeg har laget Piken.
 2. Jeg har laget det Nye Jerusalem.
 3. Jeg har regnet ut dyrets tall.
 4. Jeg har presentert den hvite stein med det nye navn, henvist til i Johannes Åpenbaring.
 5. Jeg har laget en tone til bønnen Fadervår, på engelsk og på norsk.
 6. Jeg har forklart hva som skjedde da Ordet kom til verden. Jeg har forklart skapelsesberetningen.
 7. Jeg har formulert de Ti Ord.
 8. Jeg har formulert hva livets ide er.
 9. Jeg har formulert hva veien i livet er.
 10. Jeg har laget en oversikt over kreftene i menneskets indre.
 11. Jeg har forklart hva Blikket til den kristne er.
 12. Jeg har vist hvordan byen Trondheim illustrerer hovedprinsippene i kristen forfatning.
 13. Jeg har billedliggjort vitenskapene.
 14. Jeg har, på engelsk, forklart legalitetsprinsippet.
 15. Jeg har forklart hva forestillingen er, med hensyn til de gammelgreske guder.
 16. Jeg har vel samlet alle idiomer på formen "ord og uttrykk".

Ingen kommentarer:

Hold
👈
Få et smilefjes