Oppnåelser

Her har jeg listet hva jeg særlig har oppnådd på Trixnix, med tanke på visdom. De fleste av sidene er på engelsk. Men vær ikke for rask med å trekke konklusjoner. La din inngang til Trixnix være en av sidene i muren.

Mine oppnåelser på Trixnix, med hensyn til visdom, er:

Jeg har, kanskje, laget det Nye Jerusalem.
: Trixnix.com
Jeg har laget en tone til bønnen Fadervår.
: Prixnix.com
Jeg har forklart hva som skjedde da Ordet kom til verden. Jeg har forklart skapelsesberetningen.
: x2.trixnix.com    y2.trixnix.com
Jeg har formulert de Ti Ord.
: ten.trixnix.com
Jeg har formulert hva livets ide er.
: idea.trixnix.com
Jeg har formulert hva veien i livet er.
: magnimix.com
Jeg har laget en oversikt over kreftene i menneskets indre.
: samkvem.trixnix.com
Jeg har vist hvordan byen Trondheim illustrerer hovedprinsippene i kristen forfatning.
: x9.trixnix.com
Jeg har forklart hva Blikket til den kristne er.
: y3.trixnix.com
Jeg har billedliggjort vitenskapene.
: x3.trixnix.com
Jeg har, på engelsk, forklart legalitetsprinsippet.
: y3.trixnix.com
Jeg har regnet ut dyrets tall.
: 666.trixnix.com
Jeg har forklart hva forestillingen er, med hensyn til de gammelgreske guder.
: x4.trixnix.com
Jeg har vel samlet alle idiomer på formen "ord og uttrykk".
: ord.trixnix.com
Jeg har åpenbart den gordiske knute.
: knot.trixnix.com