In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

Oppnåelser

Her har jeg listet hva jeg særlig har oppnådd på Trixnix, med tanke på visdom. De fleste av sidene er på engelsk. Men vær ikke for rask med å trekke konklusjoner. La din inngang til Trixnix være en av sidene i muren.

Mine oppnåelser på Trixnix, med hensyn til visdom, er:

Jeg har, kanskje, laget det Nye Jerusalem.
: Trixnix.com
Jeg har forklart hva som skjedde da Ordet kom til verden. Jeg har forklart skapelsesberetningen.
: x2.trixnix.com    y2.trixnix.com
Jeg har formulert de Ti Ord.
: ten.trixnix.com
Jeg har formulert hva livets ide er.
: idea.trixnix.com    samkvem.trixnix.com
Jeg har formulert hva veien i livet er.
: magnimix.com
Jeg har vist hvordan byen Trondheim illustrerer hovedprinsippene i kristen forfatning.
: x9.trixnix.com
Jeg har regnet ut dyrets tall.
: 666.trixnix.com
Jeg har forklart hva forestillingen er, med hensyn til de gammelgreske guder.
: Godmix.net
Jeg har åpenbart den gordiske knute.
: knot.trixnix.com