In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

🏳️ Flagg

Denne partikulære siden er FLAGGET 🏳️‍🌈 på Trixnix.com.

Dyrets tall er 666. Tallet er i Bibelen gitt i Johannes Åpenbaring, kapittel 13, vers 18.

Utgangspunktet er illustrert ved hånda, med 5 fingre, og en langfinger i midten. Vi lager en motsetning mellom venstre og høyra side av hånda, og lar langfingeren være hva de to sidene enes ved.

123 + 543 = 666, og 321 + 345 og 231 + 435 er 666, også.

Så teller vi fingrene som 1 2 3 2 1. Det nummeret kommer vi fram til ved utregningen

111²

Fortsatt med motsetningen i mente, kalkulerer vi

√ ( 12321 x ( ( 1 x 2 x 3 ) ( 3 x 2 x 1 ) ) )

som er 666.

Som vi vet, ( 1 x 2 x 3 ) ( 3 x 2 x 1 ) = 6 x 6 = 36.

Det er så. Tallet 36, vet vi, har imidlertid den egenskap at om vi summerer tallene fra 1 til 36 så får vi 666.

Vi går så tilbake til hånda, og lukker de fire fingre som de to sidene ikke er sams om. Hva som da vises er langfingeren reist. "Fingeren" er Dyrets merke, Dyrets tegn.

Det store flagg vaier på
666.trixnix.com .