VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære

🏳️ Flagg

flagg.trixnix.com Denne partikulære siden er FLAGGET 🏳️‍🌈 på Trixnix.com.

Dyrets tall er 666. Tallet er i Bibelen gitt i Johannes Åpenbaring, kapittel 13, vers 18.

Utgangspunktet er illustrert ved hånda, med 5 fingre, og en langfinger i midten. Vi lager en motsetning mellom venstre og høyre side av hånda, og lar langfingeren være hva de to sidene enes ved.

123 + 543 = 666, og 321 + 345 og 231 + 435 er 666, også.

Så teller vi fingrene som 1 2 3 2 1. Det nummeret kommer vi fram til ved utregningen

111²

Fortsatt med motsetningen i mente, kalkulerer vi

√ ( 12321 x ( ( 1 x 2 x 3 ) ( 3 x 2 x 1 ) ) )

som er 666.

Som vi vet, ( 1 x 2 x 3 ) ( 3 x 2 x 1 ) = 6 x 6 = 36.

Det er så. Tallet 36, vet vi, har imidlertid den egenskap at om vi summerer tallene fra 1 til 36 så får vi 666.

Vi går så tilbake til hånda, og lukker de fire fingre som de to sidene ikke er sams om. Hva som da vises er langfingeren reist. "Fingeren" er Dyrets merke, Dyrets tegn.

Ingen kommentarer:

Hold
👈
Få et smilefjes