VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære

Hva skjedde ved Jesus

IDÉ

Jesus var mannen som Loven var rettet mot, eller som gjorde loven rett. Han var resultatet av å leve etter loven, og han var den sønn som var profetert.

LOV

Jesus påpekte hva som var den overordnede meningen med loven. Han gjorde det klart hva som teller, ved det å være et menneske, rettferdiggjort av Gud. Han sørget for å vekke samvittigheten. Ved loven: Mennesket svarer til Gud. Av Jesus: Mennesket svarer for seg selv, ved sin samvittighet.

FORM

Jesus gjorde omsorgen og budskapet tilgjengelig for mennesker utenfor Israel, ved sin innflytelse og ved apostlene.

TRO

Jesus helliget jenta ved sin poesi, det vil si ved lignelsene, og ved å se til det ved mennesket ble en skapende kraft som ikke svarte på bud. Folk gikk fra å svare Loven og familien til å svare samvittigheten og mennesker. Mennesket kunne følge drømmene sine. Jesus innstiftet legalitetsprinsippet.

VIDD

Jesus la grunnlaget for økonomi og sosial rettferdighet ved domstolene. Ved lov og orden ble mannen satt i posisjon til å jobbe økonomisk. Varer og tjenester kom til å bety pris. Jesus innstiftet tredelingen av statsmakten.

PLAN

Jesus la grunnlaget for hovedideen om de fire virkelighetene som oppstår ved å skille mellom ideell og materiell virkelighet og subjektiv og objektiv virkelighet. Jesus innstiftet virkeligheten til den fjerde muse, det fjerde hold.

BØNN

Jesus etterlot fred på jorden. Ved å ha all makt er det Jesus som har ansvaret. Og tillit ble etablert basert på forventningene ved at folk vet hvordan de skal oppføre seg ved å ta hensyn og ta vare på hverandre. Kirken ble etablert, og kristent styre av folk. Jesus ga oss håp, avhengig av vissheten vi fikk.

----------------------------------------------------

JESUS SIN REGEL

Vær ren.

Vær snill.

Vær høflig.

Vær takknemlig.

Ingen kommentarer:

Hold
👈
Få et smilefjes