In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

ꜜ Mole mur

Vaksinius

De 12 portene i muren

Her kan du plukke en port fra de 12 portene i muren, hvor hver port er en samling med dikt. Når du er på en side, kan du plukke tilfeldig fra diktene i samlingen. Du får plukket tilfeldig fra alle 432 poster i muren ved å gå til linkene nederst på denne siden:

| Tilfeldig post |.


Gate 1-6

Gate 7-12All 12 pieces


Vaksinius

Tilfeldig plukk fra postene i muren

Plukk en tilfeldig post fra de 12 samlingene i muren til Trixnix ved disse linkene. Der er 36 dikt i hver samling, slik at der er 216 + 216 poster å plukke fra. Om du ønsker å gå til en tilfeldig samling alene, nytt linkene øverst på denne siden:

| Tilfeldig side |.


Gate 1-6

Gate 7-12Alle 12 gatene