VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære

Bjørnson

Diktene som her er oversatte er av den norske nasjonalhelt og dikter Bjørnstjerne Bjørnson. Han levde ifra 1832 til 1910, så han levde i en særs turbulent og viktig tid for Norge. På slutten av 18. hundretallet ble vi bare mer og mer motiverte til å bli fri fra unionen med Sverige, som den hadde vært siden 1814. En mengde eminente nasjonale kunstnere hadde nylig oppstått. Og særlig skipsindustrien tilsa at vi burde være en egen nasjon. Unionen med Sverige tok slutt i 1905. Bjørnstjerne Bjørnson spilte en sentral rolle i vekkingen av norsk nasjonalfølelse og i styrkingen av norsk patrionisme. Diktene av ham er blitt foreleste i norske grunnskoler i generasjoner. Og han var det som forfattet teksten til Norges nasjonalsang.

Ingen kommentarer:

Hold
👈
Få et smilefjes