In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

Bjørnson

Diktene som her er oversatte er av den norske nasjonalhelt og dikter Bjørnstjerne Bjørnson. Han levde ifra 1832 til 1910, så han levde i en særs turbulent og viktig tid for Norge. På slutten av 18. hundretallet ble vi bare mer og mer motiverte til å bli fri fra unionen med Sverige, som den hadde vært siden 1814. En mengde eminente nasjonale kunstnere hadde nylig oppstått. Og særlig skipsindustrien tilsa at vi burde være en egen nasjon. Unionen med Sverige tok slutt i 1905. Bjørnstjerne Bjørnson spilte en sentral rolle i vekkingen av norsk nasjonalfølelse og i styrkingen av norsk patrionisme. Diktene av ham er blitt foreleste i norske grunnskoler i generasjoner. Og han var det som forfattet teksten til Norges nasjonalsang.