VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære

o(c

Det nye navnet på Gud er o(c - "ouch", som er "au" på engelsk, og som er Piken.

Referansen er Johannes Åpenbaring i Bibelen, som er den siste boken, hvor det i kapittel 2 vers 17 heter: heter:

"Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten og et nytt navn, skrevet på stenen, som ingen kjenner uten den som får det!"


.·: :·.

Ingen kommentarer:

Hold
👈
Få et smilefjes