VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære

Den gordiske knute

Den gordiske knute

Posted on Flickr

The Gordian knot

Posted on Flickr

The Gordian knot

Posted on Flickr

The Gordian knot

Posted on Flickr

The Gordian knot - in a way

Jeg er sikker på at den gordiske knute som illustrert ved de fire fotografier er den ekte. I følge tradisjonen vil den som løser den erobre Asia, og myten kommer fra Tyrkia i tiden for Aleksander den Store. Det å løse en knute er ikke det samme som å åpne den. Og man vil se i det siste fotografiet hvordan knuten passer til å feste et stag til et åk. Jeg oppdaget knuten på ettermiddagen 12. desember 2019. Og jeg jeg bestemte meg for å publisere den, med en gang, på blogg.prixnix.com. Takk, Gud. Jeg mener det hadde en viss effekt.

For å tilfredsstille nysgjerrighet kan jeg fortelle at den fyrstikkesken avbildet, fra Nittedal, tradisjonelt er nyttet for å vise størrelse ved bevis i retten, og i vitenskapelige arbeider. Jeg mener den fyrstikkesken aldri har endret mål.

Ingen kommentarer:

Hold
👈
Få et smilefjes