In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

Den gordiske knute

Den gordiske knute

Posted on Flickr

The Gordian knot

Posted on Flickr

The Gordian knot

Posted on Flickr

The Gordian knot

Posted on Flickr

The Gordian knot - in a way

Jeg er sikker på at den gordiske knute som illustrert ved de fire fotografier er den ekte. I følge tradisjonen vil den som løser den erobre Asia, og myten kommer fra Tyrkia i tiden for Aleksander den Store. Det å løse en knute er ikke det samme som å åpne den. Og man vil se i det siste fotografiet hvordan knuten passer til å feste et stag til et åk. Jeg oppdaget knuten på ettermiddagen 12. desember 2019. Og jeg jeg bestemte meg for å publisere den, med en gang, på blogg.prixnix.com. Takk, Gud. Jeg mener det hadde en viss effekt.

For å tilfredsstille nysgjerrighet kan jeg fortelle at den fyrstikkesken avbildet, fra Nittedal, tradisjonelt er nyttet for å vise størrelse ved bevis i retten, og i vitenskapelige arbeider. Jeg mener den fyrstikkesken aldri har endret mål.