Den gordiske knute

Den gordiske knute

Posted on Flickr

The Gordian knot

Posted on Flickr

The Gordian knot

Posted on Flickr

The Gordian knot

Posted on Flickr

The Gordian knot - in a way

Jeg er sikker på at den gordiske knute som illustrert ved de fire fotografier er den ekte. I følge tradisjonen vil den som løser den erobre Asia, og myten kommer fra Tyrkia i tiden for Aleksander den Store. Det å løse en knute er ikke det samme som å åpne den. Og man vil se i det siste fotografiet hvordan knuten passer til å feste et stag til et åk. Jeg oppdaget knuten på ettermiddagen 12. desember 2019. Og jeg jeg bestemte meg for å publisere den, med en gang, på blogg.prixnix.com. Takk, Gud. Jeg mener det hadde en viss effekt.

For å tilfredsstille nysgjerrighet kan jeg fortelle at den fyrstikkesken avbildet, fra Nittedal, tradisjonelt er nyttet for å vise størrelse ved bevis i retten, og i vitenskapelige arbeider. Jeg mener den fyrstikkesken aldri har endret mål.