VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære

UnionssangPå MuseScore: Fadervår i A-moll by Vaccinius

FADERVÅR

Fader vår, du som er i himmelen,
helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød
og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.

Jeg har fraskrevet meg rettighetene i økonomisk forstand til denne tonen. Enhver kan nytte den uten tanke på betaling. Men jeg ønsker å bli kreditert som opphavsmann.

Ingen kommentarer:

Hold
👈
Få et smilefjes