In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.
Trixnix må være
/.  vanvittig bra  . /
Jeg er erklært gal. Jeg er ved o(c, som er Piken. Trixnix er en stad med mange nettsteder, alle skapt av meg selv ved tjenestene til Google. Man kan tenke seg å gå inn i en by, med murer rundt, og elver som flyter. Nettsidene er enten på norsk eller på engelsk, med noen få unntak. Her er kunst i alle fire grunnformer. Ethvert kunstuttrykk er av meg. Kall meg Vaksinius. Menneskets tro er min bekymring.

Trixnix er laget i takknemlighet til Jesus Kristus, vår Herre og Gud.