VACCINIUS
The Son be fun
   In English
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y7 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x7.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsdikt

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Du verden

y7.trixnix.com

Til konfirmanten

Få nummer mellom 1 og 7:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.
Trixnix må være
/. vanvittig bra . /
Jeg er erklært gal. Jeg er ved o(c. Trixnix er en stad med mange nettsteder, alle skapt av meg selv ved tjenestene til Google. Man kan tenke seg å gå inn i en by, med murer rundt seg, og elver som flyter. Nettsidene er enten på norsk eller på engelsk, med noen få unntak. Her er kunst i alle fire grunnformer. Ethvert kunstuttrykk er av meg. Kall meg Vaccinius. Menneskets tro er min bekymring.

De 12 grunnsteiner i muren