In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

Donasjon

Takk

Jeg beklager at jeg må be om donasjoner. Opprinnelig ville jeg bero på uføretrygd, og jeg har vært ufør i mer enn tjue år. De siste år, imidlertid, har jeg brukt opp alle mine reserver, av en eller annen grunn, slik at det kan jeg ikke lenger. Jeg prøvde å lage muligheten for donasjoner via PayPal, men det lyktes ikke. Så, her presenterer jeg en en av mine kontoer i banken jeg nytter.

Jeg er fri for penger. Jeg har gjeld, om enn leiligheten min er fri for gjeld. For meg å leve anstendig krever penger. Jeg har hva jeg trenger fra øyeblikk til annet, men da tærer jeg på kredittkort og den slags. En hver donasjon vil se til at jeg får leve anstendig, ved å betale regninger og det nødvendige.

Hva som er nødvendig, mener jeg, er følgende informasjon:

Kontonummeret mitt: 5270 10 84888 i DnB
BIC: DNBANOKKXXX
Electronic IBAN account number: NO0552701084888
Papir format IBAN konto nummer: NO05 5270 1084 888
Adressen min er
Anders Woje Ellingsen
Rådyrveien 25 B
7082 Kattem
Norway
Takk.
DENNE SIDEN
Denne siden ble satt opp 11. september i 2020, og ble gjort ferdig dagen etter.
Oppdatering:
1. Etter at jeg tok ned Trixnix-portalen, overførte jeg den 11. oktober 2021 denne siden til den nye Trixnix portal siden.
2. Jeg oversatte denne siden til norsk 21. juli 2022 da jeg begynte arbeidet med å lage en norsk portal.