In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

ꜛ Muren

In Norwegian

Sut # 1 1.trixnix.comForbannet å væreReuben
Sut # 2 2.trixnix.comSelvstendig å væreSimeon
Sut # 3 3.trixnix.comTrofast å væreLevi
Sut # 4 4.trixnix.comForstandig å væreJudah
Sut # 5 5.trixnix.comSelvsikker å væreIssachar
Sut # 6 6.trixnix.comEnestående å væreZebulon


In English

Suit # 7 7.trixnix.comSorry to beDan
Suit # 8 8.trixnix.comAppealing to beNapthali
Suit # 9 9.trixnix.comFaithful to beGad
Suit # 10 10.trixnix.comInformed to beAsher
Suit # 11 11.trixnix.comAssured to beJoseph
Suit # 12 12.trixnix.comWinning to beBenjamin