VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære

I en tung stund


Avskrift fra
Bjørnstjerne Bjørnson: Digte og sange
Gyldendal norsk forlag
Oslo - 1957

Bjørnstjerne Bjørnson:
I EN TUNG STUND

Vær glad, når faren veier
hver evne som du eier:
Jo større sak,
dess tyngre tak,
men desto større seier!
Går støttene i stykker,
og vennene får nykker,
så skjer det blott
fordi du godt
kan gå foruten krykker. –
Enhver
Gud setter ene,
han selv er mere nær.

Ingen kommentarer: