In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

Peter

"Forward"
A translation of Bjørnstjerne Bjørnson's
"Fremad"
Original: Here

”Forward, forward!”
was the fathers’ cry at stake.
“Forward, forward!”
also we today it take!
For that what hearts ignites and nature loves,
for that man also whistle blows
and forward goes.

“Forward, forward!”
everyone addressed as some.
“Forward, forward!”
freedom must forever come.
Though tried in doubts and losses be, it may,
but who will count the failing fray
on justice day?

“Forward, forward!”
everyone adjoined by faith.
“Forward, forward!”
everyone in fathers’ gate.
The Nordic treasures, hidden in the hill,
must be inquired, dug out, still,
be by the thrill.