In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

♪ 8th of March

See lyrics below.

8th Of March by Vaccinius

MARCH TO MOTHERS

Together in the arms of her
are we bound to grow and flourish
in life to live and nourish
to come through earth's shield and blur.
Making us a place for art and living,
making growth for times to come,
making room for earning and for giving,
making time to come back home.

Expecting us will always He
letting life be gained through faith
regardless of the case
in the hands of one to be
making up for human faults in story,
making up to one to come,
making through for nature and for glory,
making ‘till we come back home.

Distinguished mother of the earth;
let thy child not be presented
but honour life ascended
from the once He then gave birth.
Let the future be the aim of present
and let life be here to gain.
Let the will and life be living lessoned,
and the child be sound and sane.