VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære

Info

Trixnix er som en gammel stad med murer rundt. Portene i muren er nummererte fra 1 til 6 på norsk, og portene 7 til 12 er på engelsk. Hver port er en samling med dikt.

Hver del av muren har en grunnstein, og de 12 grunnsteinene sammen er diktene som finnes på denne siden, som er portalen til Trixnix. Alle 12 deler av muren bærer navnet til en av Jakobs sønner, det vil si en av Israels stammer, og hver grunnstein bærer navnet til en av Jesu disipler, det vil si en av apostlene.

GRUNNSTEINER

Diktene er grunnsteiner i muren til |: Trixnix :| som følger:

På norsk
Nr
Apostel
Muren
Sønn av Israel
Grunnstein
1 Peter _ til Reuben Forward
2 Bartholomew _ til Simeon Yes - We Do Love Our Country
3 John _ til Levi Do Love Your Neighbour
4 James I _ til Judah I Give My Poem To The Spring
5 Philip_ til Issachar In A Difficult Situation
6 Matthias _ til Zebulun The Tree
In English
No
Apostle
Walls
Sons Israel
Basic stone
7 James II _ til Dan The First Encounter
8 Simon _ til Napthali A Psalm
9 Andrew _ til Gad Good Morning
10 Matthew _ til Asher I Will Cover My Land
11 Thomas _ til Joseph Praised Be The Moon
12 Thaddeus _ til Benjamin The Meaning Of The Book

Ingen kommentarer:

Hold
👈
Få et smilefjes