In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

Info

Portene i muren er nummererte fra 1 til 6 på norsk, og portene 7 til 12 er på engelsk. Hver port er en samling med dikt.

Hver del av muren har en grunnstein, og de 12 grunnsteinene sammen er diktene som finnes på denne siden, som er portalen til Trixnix. Alle 12 deler av muren bærer navnet til en av Jakobs sønner, det vil si en av Israels stammer, og hver grunnstein bærer navnet til en av Jesu disipler, det vil si en av apostlene.

GRUNNSTEINER

Diktene er grunnsteiner i muren til |: Trixnix :| som følger:

På norsk
No Portal
Apostel
Muren
Sønn av Israel
Grunnstein
1 Peter _ til Reuben Forward
2 Bartholomew _ til Simeon Yes - We Do Love Our Country
3 John _ til Levi Do Love Your Neighbour
4 James I _ til Judah I Give My Poem To The Spring
5 Philip_ til Issachar In A Difficult Situation
6 Matthias _ til Zebulun The Tree
In English
No Portal
Apostle
Walls
Sons Israel
Basic stone
7 James II _ til Dan The First Encounter
8 Simon _ til Napthali A Psalm
9 Andrew _ til Gad Good Morning
10 Matthew _ til Asher I Will Cover My Land
11 Thomas _ til Joseph Praised Be The Moon
12 Thaddeus _ til Benjamin The Meaning Of The Book