In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsdikt

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Du verden

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

Ordning

Portene i muren nummererte fra 1 til 6 er på norsk og portene 7 til 12 er på engelsk.

Hver del av muren har en grunnstein, og de 12 grunnsteinene sammen er diktene som finnes på denne siden, som er portalen til Trixnix. Alle 12 deler av muren bærer navnet til en av Jakobs sønner, det vil si en av Israels stammer, og hver grunnstein bærer navnet til en av Jesu disipler, det vil si en av apostlene.

BASIC STONES

The poems are basic stones in the walls of |: Trixnix :| as follows:

In Norwegian
No Portal
Apostle
Walls
Sons Israel
Basic stone
1 Peter _ to Reuben Forward
2 Bartholomew _ to Simeon Yes - We Do Love Our Country
3 John _ to Levi Do Love Your Neighbour
4 James I _ to Judah I Give My Poem To The Spring
5 Philip_ to Issachar In A Difficult Situation
6 Matthias _ to Zebulun The Tree
In English
No Portal
Apostle
Walls
Sons Israel
Basic stone
7 James II _ to Dan The First Encounter
8 Simon _ to Napthali A Psalm
9 Andrew _ to Gad Good Morning
10 Matthew _ to Asher I Will Cover My Land
11 Thomas _ to Joseph Praised Be The Moon
12 Thaddeus _ to Benjamin The Meaning Of The Book

De 12 grunnsteiner i muren