In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

Bartholomew

"Yes - we do love our country"
Verse 1, 7 and 8 of the national anthem
“Ja, vi elsker dette landet”
translated, the original poem by Bjørnstjerne Bjørnson
Original: Here

Yes – we do love our country
as to life it comes,
tried and proven valid entry
by the thousand homes. –
Love it joyfully recalling
fathers’, mothers’ worth
and the night of fancy falling
bright upon the earth,
and the night of fancy falling,
bright upon, upon the earth.

All Norwegian homes and households
praise your living God!
When despairing, our strongholds,
he afforded blood!
All the fathers’ arms and struggle,
all the mothers’ cries,
did The Lord send to arrival
for the right to rise,
did The Lord send to arrival
for the right, the right to rise.

Yes – we do love our country
as to life it comes,
tried and proven valid entry
by the thousand homes. –
As the fathers’ struggle fortune
changed to fact from dearth
also we, when it a question,
will show Norway’s worth,
also we, when it a question,
will show Norway’s, Norway’s worth.

Verse 1, 7 and 8, which here are translated, are the verses which are usually sung in Norwegian.

Ja, vi elsker dette landet – Rikard Nordraak by Vaccinius 💚