In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

Matthias

"The tree"
A translation of Bjørnstjerne Bjørnson's
"Treet"
Original: Here

The exotic stood ready with leaves and with buds.
“Shall I take them?” the cold said, no question of bids.
“No, please not, dear, let everything be
until flowers by God are set free!”
said the tree, as it trembled by fear for the duds.

The exotic got flowers, by birds announced clear.
“Shall I take them?” the wind said, assured in the air.
“No, please not, dear, let everything be
until berries by God are set free!”
said the tree, as it trembled by thought of the care.

The exotic got berries, the sunshine knows how.
“Shall I take them?” the girl said, desirous by now.
“Yes please do, dear, you can take as much
as you want of the being as such!”
said the tree, as it offered the uberous bough.