In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsdikt

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Du verden

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

Simon

"A psalm"
A translation of Bjørnstjerne Bjørnson's
"Salmer" (dikt II)
Original: Here

Praise the continual spring in the being
which everything has made!
Resurrection the smallest creation is seeing,
only states are decayed.
By generations, new generations are born.
A rising capability is thus worn;
in millions of years
the world dies and appears.

Nothing as little that no smaller is given
for one to free.
Nothing as great that no greater is given
for one to see.
By the most insignificant worm in the mould
a mount was created for verdure to hold.
The dust or the sand
constituted the land.

Eternal entirety, where the smallest and the greatest
unite in falls.
No one shall see the end, - the earliest
no one recalls.
The law of the order the given way
makes, for in for beings to stay;
the fruit and the need
are united in deed.

The offspring of everness we are all.
The ideas were
rooted in the morning of the lineage, they fall,
quest to appear,
as pursuit on the everlasting ground.
Be therefore glad, be safe and sound –
by the being anew
the inheritance grew.

Adhere to the cheerfulness, you who could colour
as growth the spring,
who got a share in the everlasting honour,
as a thing,
who could contribute your share in the task eternal,
be a little by the living vernal,
a single breath's way,
eternity's day!

De 12 grunnsteiner i muren