VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære

Versjon

Flagg | ENGLISH VERSION |       ...

Alle widgets på nettsiden som på datamaskiner vises, vil ikke vises på mobiltelefoner. Man vil imidlertid få den samme informasjonen ved å gå bakover gjennom disse partikulære sidene. For å få fullt utbytte på mobiltelefonen bør man vende telefonen og vise "Nettversjon".

Måtte Herren lede et hvert besøk!

Trixnix er svært mye mer presentbel på personlige datamaskiner enn i mobiltelefoner.

Ingen kommentarer:

Hold
👈
Få et smilefjes