In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

♫ Hello

Hello.Come.BeautyHELLO
Music: Vaccinius ™
Text: Vaccinius ™

1.

Tell me, my Lord, what is girl, I must know.
To her boy, I honour to you owe.
Never to fathom, really so.
Is she bearing, way to go.

| Repeat | :
Be be, baby, bee gee, beggy,
I am for you, baby.
Do it right, do it light. Do not fight.

Bear be, baby, bourbon, baby,
I am for you, baby.
You see, I'm no tribe.

2.

I see her face, and, when I do I see
I am to be, that I am not free.
Love, Lord, to give and feel like that.
Taking off Lord, in or at.

Be be, baby, bee gee, beggy,
I am for you, baby.
Do it right, do it light. Do not fight.

Bear be, baby, bourbon, baby,
I am for you, baby.
You see, I'm no tribe.

3.

[ Instrumental ]

Be be, baby, bee gee, beggy,
I am for you, baby.
Do it right, do it light. Do not fight.

Bear be, baby, bourbon, baby,
I am for you, baby.
You see, I'm no tribe.

4.

Never so wrong, it cannot be my life.
Out of question is the very fight.
Girl, Lord what is, I need to know.
Could she just be all my love.

| Repeat | :
Be be, baby, bee gee, beggy,
I am for you, baby.
Do it right, do it light. Do not fight.

Bear be, baby, bourbon, baby,
I am for you, baby.
You see, I'm no tribe.