VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære

Fire foran

Til den ordinære

Et ungekompani
er alltid på parti
med den som makten har
til stolt å være far.

Det ledes ikke av
en dyr og hellig stav
da bare et befal
kan være prinsipal.

Til den ekstra

En simpel ting er ikke Gud,
som er for både bud og brud
umulig å få tak på slik
at Gud på en verdi blir rik.

På bønner får en gjerne svar
om en for det for Gud er klar.
Men kjærligheten til en vist
er ikke etterpå bevist.

Gud gjeldende gjør vi ved tro.
Vår tro er det som bygger bro
imellom oss og Gud i lønn.
Og Jesus Kristus er Guds Sønn.

Til natten

Et menneske er natt for Gud
om Gud er dag og sola skrud.
Og i en natt er der to lys
som begge vil for Jesus bys.

Men det å være stjerne er
så fort å ikke være kjær!
For ei ved håp men ved vår tro
vil Jesus Kristus i oss bo!

Til den monotype

Et menneske er ikke tro
mot vis om det av Gud er født.
Den vei å gå å være nødt
lar ikke tro naturlig gro.

Et menneske er ikke søtt
som hijab bruker som sin pynt.
Det menneske er som en mynt
og er alene tørt og bløtt.

Et menneske er ikke fint
som ikke svarer for sin sønn.
Han er for mennesket dets bønn.
Om ikke, er det helt forpint.

Et menneske har ikke lyst
om det av øvelse er gjort.
Da vil det ikke tenke stort.
Et menneske må fri sitt bryst.

Et menneske vil ikke gå
om det får tilhold på et sted
som helt alene kan gi fred.
Da vil det på den plassen stå.

Et menneske vil ikke makt
tilgodese om makten rår
ved mennesket å gi som får.
Da tar det bare den i akt.

Et menneske er ikke snilt
som relativt er makten kjær.
Den plage er sin neste nær
ved virke fra et tilhold vilt.

Et menneske er ikke rart
om det av Herren Gud er nødt.
Det må i stedet være født.
For ellers er det jo forklart.

Et menneske er ikke pent
om det for Gud må være rett.
Et menneske vil jo bli sett.
Et menneske må være rent.

Et menneske har laget selv
hva det har gjort om det er slik
at på misjon person er rik.
Da aktes intet himmelsk hvelv.

Ingen kommentarer:

Hold
👈
Få et smilefjes