In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsside

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Kunsten å se klart

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

♫ Lady Blue

Lady Blue by Vaccinius

LADY BLUE
Music: Vaccinius ™
Text: Vaccinius ™

Goodbye, my lady blue,
I always will remember
your beauty and your true
existence in me!
Your kisses and your smile,
your passion and your style.
I'd say, no matter what, to be

my dream and thinking of you,
of that thing to do,
I never saw one like you.

Goodnight, my lady blue,
sleep tight and be forgotten.
Your faith in Christ will do
a precious dream in me!
I know, when just awake,
my sorry beings take
away your destiny to be

my dream and thinking of you,
of that thing to do,
I never saw one like you.

My dream and thinking of you,
of that thing to do,
I never saw one like you.

My dream and thinking of you,
of that thing to do,
I never saw one like you.

In Norway we are glad
when dreaming is a notion,
and you, my lady blue
minister that fine fun.
Your dress so lovely worn,
your pride so lovely born,
no wonder there's a dream in me.

My dream and thinking of you,
of that thing to do,
I never saw one like you.

My dream and thinking of you,
of that thing to do,
I never saw one like you.