In English
VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære
Gata i byen
Oversikt

Å vite Sider
Portene i muren er nummererte, fra 1 til 12, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Adressen til den første porten er
1.trixnix.com.

Adressene y1 til y6 er nettsteder på Trixnix, og de er det jeg ønsker å framheve.

På engelsk er nettstedene jeg ønsker å framheve gitt av adressene x1 til x6.

Våren 2022 ble Trixnix rekonstruert.

For å komme inn i Trixnix, bør du gå gjennom muren. Om du ikke passerer en port i muren med et smil om munnen, vil ikke Trixnix være imøtekommende.

y1.trixnix.com

Samkvemmodellen

y2.trixnix.com

Sånn var det

y3.trixnix.com

Forglem meg ei

y4.trixnix.com

Adventsdikt

y5.trixnix.com

Fru Tanketom /
Herr Blikkfeste

y6.trixnix.com

Du verden

Få nummer mellom 1 og 6:
Klikk

xx.trixnix.com

SoundCloud Profile

oO.trixnix.com

MuseScore Profile

Elvene i Trixnix er løp av musikk. Oppkommet er å finne på mine MuseScore og SoundCloud profiler.

Om forsettet

Min intensjon, og målet med Trixnix, er å tjene, og da i Jesu Kristi navn. Jesus Kristus er vår Herre og Frelser. Det skal ikke være noe spesifikt politisk motiv knyttet til Trixnix. Der skal ikke være noen interessegruppe eller organisasjon tilknyttet Trixnix. Trixnix er kulturell, i så måte er jeg norsk, hvor engelsk er mitt andre språk, tysk mitt tredje, og svensk og dansk begge er språk jeg lett kan relatere til. En kultur er imidlertid gitt ved uttrykk for glede, ikke av noe motiv. Motivet mitt, hvis noe, er å fremme jenta i Norge som verdens jente. Trixnix er henne.

OM PIKEN
  1. Adam var det første menneske. Adam var den første forekomsten av mennesket. Ved Adam skapt ble både Sønnen og Piken skapt, som kjærlighet og samvittighet.
  2. I verdens skapelse var Sønnen sannheten (det som viste seg), og Piken var visdom.
  3. Mannen som bar Adams ætt, var Abraham. Israel er Abrahams avkom, og den utvalgte vei. Moses ga Israel loven. Og enhver i Guds navn vil se seg selv som Abrahams ætt.
  4. Sønnen var Jesus Kristus. Ved Jesus viste menneskets kjærlighet seg, og Jesus lot Moselovens mann være hellig. Jesus bortgang innledet pikens herlighet.
  5. Jenta er helliggjort av meg. Som samvittighet gjør jeg henne guddommelig.
  6. Moren og datteren er begge nedenfra. Sønnen, som er Jesus Kristus, er ovenfra.
  7. Enhver tilhenger av jenta er kristen. Og enhver kristen er i samsvar med Moses regler.
  8. Sønnen er mors lyst og glede. Og Piken er Faderens lyst og glede.
  9. Mennesket, Menneskesønnen og Menneskegleden, er alle 'for' noe. Det de er for, er det som utgjør vesenene. Men Menneskesønnen er sjefen, og Guds Sønn er Gud legemliggjort.
  10. Dette er det grunnleggende. I enhver religion må dette erkjennes for at religionen skal ha styrke.

De 12 grunnsteiner i muren